Att bygga ihop en näraliggande huskropp med ditt hus kan vara ett bra alternativ ...

Läs mer

Man får bygga hus 4,5 meter från tomtgränsen. Vill man bygga närmare tomtgränsen måste ...

Läs mer