november 23

Hur högt staket får man bygga utan bygglov

Generellt 110 centimeter är det enkla och snabba svaret. Men detta kan skilja sig åt mellan landets kommuner. Vill du bygga ett plank eller en mur behöver du dock oftast ansöka om bygglov. Den som bedömer huruvida du behöver ett bygglov är byggnadsnämnden i din kommun.

Många vill ha ett ”lagom högt” staket kring sin tomt, för att visa på var tomtgränsen går, för att förhindra att barnen springer ut på gatan eller att hunden rymmer. Men ibland vill man ha ett lite högre staket, ett staket som om det blir för högt kanske räknas som plank, och då måste man vara lite om sig och kring sig och ta reda på vad som faktiskt gäller.

Ett lagom högt staket

Vad är då ett lagom högt staket och när behöver jag bygglov? Det enkla svaret är att det skiljer sig åt i landet och att man måste höra med sin kommun.

Tar vi till exempel Huddinge kommun får man, utan bygglov, bygga ett staket om 110 centimeter med tillräckligt mycket luft mellan spjälorna som de är breda. Minst 50 % luft/genomsiktlighet. Bygger du staketet invid infart eller korsning får staketet max vara 80 centimeter av trafiksäkerhetsskäl.

I Karlstad ska också staketet vara högst 110 centimeter men här behöver genomsiktligheten vara minst 30 %. Här definieras skillnaden mellan staket och plank kring just genomsiktligheten – är den mindre än 30 % är det ett plank.

Vad är ett plank?

Det korta svaret är en inhägnad som är högre än ett normalt staket. Det spelar ingen roll vilket material inhägnaden är gjord av utan det är själva konstruktionen och utseendet som avgör vad inhägnaden faktiskt är och bygglovet ser främst till läget, utförandet och beständigheten snarare än höjden.

Tar vi återigen Huddinge kommun som exempel behöver man inte ha ett bygglov eller medgivande från grannarna om planket är max 180 centimeter högt, byggs runt en uteplats, är beläget minst 4,5 meter från tomtgränsen och inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Karlstads kommun, som nämnt ovan, definierar planket efter genomsiktligheten. Huddinge och Karlstad är bara två av landets 290 kommuner varför du alltid måste höra med din egen kommun för att hålla dig till gällande regler.

En mur behöver alltid bygglov

Oavsett hur din mur ska se ut, om den är fristående eller har en jordfylld sida, behöver du bygglov om den ska fungera som inhägnad. Om du bygger en mur för att skapa en skyddad uteplats behövs inget bygglov så länge den är inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Dock får muren inte vara högre än 1,8 meter. Om du placerar uteplatsen/muren närmare tomtgränsen än 4,5 behöver du prata med dina grannar och få ett ok. Sedan är det upp till byggnadsnämnden att besluta huruvida du får bygga så nära tomtgränsen, oavsett vad grannarna tycker.

Dock är ovanstående inte helt med sanningen överensstämmande då man i till exempel Karlstad får bygga murar om max 0,5 meter utan bygglov.

Ett alternativt insynsskydd

Om man tänker sig att bygga ett plank eller en mur för att minska insynen, och tycker att det verkar krångligt med alla regler och definitioner, kan en häck vara ett alternativ. För dessa krävs inga bygglov och generellt kan de vara högre än ett plank men det finns ändå riktlinjer att hålla sig till. Häcken/växtligheten får inte skymma sikten eller hindra gående eller cyklister. Om din granne har en häck som börjar att växa in mot din tomt har du rätt att ta bort rötter och grenar men detta utan att förstöra växtligheten. Förstör du växtligheten kan du bli skadeståndsskyldig. Bäst är att be grannen att åtgärda sin häck.

Växtlighet är en civilrättslig fråga och det är Jordabalken som styr vad du får och inte får göra avseende växtlighet vid tomtgräns.

Vem vet mest

Du kan kontakta Boverket för att få reda på vilka regler som gäller i allmänhet men för att få ett konkret besked vad som gäller i just din kommun ska du kontakta just den kommun du bor i. Om du tidigare bodde i Stockholm och nu har flyttat till en annan del av landet kan du inte bygga som du gjorde kring din förra tomt då reglerna skiljer sig mellan kommunerna.

På landsbygden har man inte lika hårda krav på bygglov som i tätbebyggda områden. Framför allt är det detaljplanen som styr och i tätbebyggda områden kan dessa vara omfattande, på landsbygden kan en detaljplan helt saknas.

Källor

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/
https://www.byggahus.se/bygga/bygglov-landet


Taggar


Du kanske gillar detta

Vad kostar det att renovera ett kök?

Vad gäller kring att bygga ihop två huskroppar?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vill du läsa mer artiklar som denna?

Då är vårt nyhetsbrev perfekt för dig. Ta emot rekommendationer till din inkorg när vi uppdaterar vår blogg. Oroa dig inte. Vi skickar aldrig mer än ett mejl i månaden och väljer det bästa innehållet.