november 23, 2020

Generellt 110 centimeter är det enkla och snabba svaret. Men detta kan skilja sig åt mellan landets kommuner. Vill du bygga ett plank eller en mur behöver du dock oftast ansöka om bygglov. Den som bedömer huruvida du behöver ett bygglov är byggnadsnämnden i din kommun. Många vill ha ett ”lagom högt” staket kring sin

Läs mer

november 23, 2020

Man får bygga hus 4,5 meter från tomtgränsen. Vill man bygga närmare tomtgränsen måste man fråga grannen och motsätter sig grannen detta kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Vad är det som gäller när man ska bygga på gården? Hur nära en tomtgräns man får bygga är tyvärr svårt att svara på egentligen, det

Läs mer