november 23

Är det tillåtet att bygga ihop attefallshus med huset?

Det korta svaret på frågan är att nej, det är inte tillåtet att bygga ihop ditt attefallshus med din huvudsakliga bostad.

Du kommer här få all information du behöver angående attefallshus, var de får placeras, hur stora det får vara och mycket mer läsvärd information. Ett attefallshus är ett bygglovsbefriat hus som högst får vara 30 kvadratmeter.
Så innan du sätter igång med ditt bygge ärkan du här ta del av lite nyttig information som är bra att veta.

Olika bestämmelser gällande attefallshus

Det finns en hel del regler och bestämmelser gällande attefalls hus. Läs vidare för att ta del av viktig information angående dessa.

Anmälan
Du behöver inget bygglov för ditt attefallshus men däremot behövs det generellt att du gör en anmälan till byggnadsmänden. Ska huset användas som komplementbostad, är anmälan ett krav. Du behöver oftast inte göra den anmälan om huset ska användas som en komplementbyggnad. Det krävs ett startbesked innan du får lov att börja bygga och innan du får använda huset så krävs även ett slutbesked.
Om du uppför huset utan anmälan trots att det krävs eller utan att du har fått ett startbesked, då räknas det som olovlig byggnad, det vill säga ett svartbygge. Då tar byggnadsnämnden ut en buggsanktionsavgift och de kan även förelägga att det ska rivas.

Placering
Attefallshus får inte uppföras på en tom tomt utan det måste finnas ett en eller tvåbostadshus redan på tomten. Inget bostadshus, inget attefallshus.
Ska du bygga ett attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så krävs det bygglov. Om de nekar då är det byggnadsnämnden som avgör genom att du behöver söka bygglov.
Attefallshuset ska enligt regler uppföras i omedelbar närhet till huvudbostaden. Dock framgår det inte hur långt avstånd det innebär med en omedelbar närhet. Det finns fall som kommit upp o rätten där en placering på 31 meter inte räknades som direkt närhet.
Placeringen som du väljer för ditt attefallshus får inte heller göra att bosdatshusets hemfridszon utökas. Detta innebär att huset måste vara fristående och får således inte byggas ihop med huvudsakliga boendehuset. Dock framgår det inte heller i regelverket om hur nära bostadshuset som attefallshuset får lova att placeras.

Byggnad och användning
Ett attefallshus kan både byggas som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus. En komplementbyggnad är exempelvis förråd, gäststuga, växthus, bastu, båthus, carport, garage eller vedbod. En komplementbyggnad är alltid ett komplement till bostadshuset Du kan inte använda den som en verksamhet så som exempelvis ha en butik.
Byggnaden får inte användas som en självständig bostad varken när det gäller permanentbostad eller fritidshus. Dock får den användas som gäststuga.
Ett komplementbostadshus är en byggnad som inreds som en självständig bostad. Du kan använda den antingen som fritidshus eller som permanentbostad.
Om du vill ha källare till ditt attefallshus så går det bra att bygga så länge det är lämpligt ur exempelvis geoteknisk synpunkt.

Storlek
Sen den 1 augusti år 2020 så är det bestämt att attefallshuset får ha en area på högst 30 kvadratmeter. Om du bygger flera attefallshus på din tomt så får den sammanlagda byggarean inte bli mer än 30 kvadratmeter. Så har du redan ett hus på 20 kvadratmeter kan du utan bygglov bygga bara ett som är 10 kvadratmeterutan. Vill du så ges även möjligheten att bygga ut ett befintligt attefallshus. Så har du ett på tomten som är mindre än de maximala 30 kvadratmetrarna så går det att bygga ut. Takhöjden får högst vara 4 meter.
Till huset får vissa bygglovsbefriande åtgärder göras som ett bygglovbefriat skärmtak över altan, entré eller balkong. Dock får den sammanlagda skärmtaksbefrielsen för hela tomten vara maximalt 15 kvadratmeter. Är attefallshuset ett komplementbostadshus så får du göra en skyddande uteplats med mur eller plank om du vill. Vill du får du ge uteplatsen ett skärmtak på totalt 15 kvadratmeter.
Du får även bygga en bygglovsbefriad altan.

Här får du inte bygga

Attefallshus får inte byggas på vissa platser. På områden som räknas som särskilt värdefulla får inga attefallshus byggas. Det kan vara områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är övningsfält, flygplatser eller liknande områden. Det kan även vara områden som räknas ut kulturhistorik, miljömässig, historisk eller konstnärlig synvinkel. Byggnader inom de bebyggelseområden som räknas som särskilt värdefulla där får inte ett attefallshus uppföras.


Taggar


Du kanske gillar detta

Vad kostar det att renovera ett kök?

Vad gäller kring att bygga ihop två huskroppar?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vill du läsa mer artiklar som denna?

Då är vårt nyhetsbrev perfekt för dig. Ta emot rekommendationer till din inkorg när vi uppdaterar vår blogg. Oroa dig inte. Vi skickar aldrig mer än ett mejl i månaden och väljer det bästa innehållet.